Monday, June 06, 2005

Sanga-Sangang Diwa

Kailangan pa ba ng permiso
Upang makapasok sa mundong ito?
Balita ko'y labindal'wang libo
Bawat araw ang dagsang tao.

Hindi ko pa rin malaman
Kung bakit ito pinagkakaguluhan
Kaya nga heto't susubukan
Baka sakaling magustuhan.

Maari raw maglathala ng mga hinaing
At iba pang bagay na sayo'y pumupuwing
Kung gayon pala'y interesting
Itong daigdig ng blogging!

Ngunit tila isang balintuna
Ang pagkatha't paglathala
Ng mga personal na diwa
at ang paglahad nito sa madla.

Anupa't ang blogging ay narito na
Kahit papaano'y may dalang ligaya
Palitan ng diwa na dati'y sa dila
Ngayo'y sanga-sanga, gamit teknolohiya.

No comments:

Post a Comment

Something to say?