Thursday, September 01, 2005

Bad Start


FADE IN.
INT. 8:45 a.m. Tulirong nakatitig si Cess sa santambak na papel sa kanyang mesa.

OFFICEMATE 1: Bakit mukhang balisa ka yata ngayon?
CESS: Nasabon ako e. May kasama pang hilod at banlaw.
OFFICEMATE 2: Hindi pa nga masyado yun e.
CESS: Huh?
O1: OK lang yan, masasanay ka rin.
C: Masasanay...meaning palagi akong sisigawan? Yoko nga.
O2: Sus, buti nga yun e. Para naman hindi na lang kami palagi.

After 30 minutes...

OFFICEMATE 3: O, balita ko na-promote ka daw.
C: Oo nga e. Congrats sakin (Talk about defense mechanisms...).

FADE OUT.
*****
Ang sama ng first day of the month. Idaan ko na lang kaya sa kanta?
Wake Me Up When September Ends
by Green Day
Summer has come and past,
The innocent can never last
Wake me up when September ends.

Like my fathers come to pass,
Seven years has gone so fast
Wake me up when September ends.

Here comes the rain again,
Falling from the stars
Drenched in my pain again
Becoming who we are.
As my memory rests
But never forgets what I lost
Wake me up when September ends.

Summer has come and past
The innocent can never last
Wake me up when September ends.

Ring out the bells again
Like we did when spring began
Wake me up when September ends.

Here comes the rain again,
Falling from the stars.
Drenched in my pain again,
Becoming who we are.
As my memory rest,
But never forgets what I lost
Wake me up when September ends.

Summer has come and past
The innocent can never last
Wake me up when September ends.

Like my fathers come to pass.
Twenty years has gone so fast.
Wake me up when September ends.[x3]

No comments:

Post a Comment

Something to say?