Friday, January 06, 2006

Askal

Bagong Taon pala ay Taon ng Aso
Anong kapalaran kaya'ng dala nito?
Katulad ng mga panahong nagdaan
Ang nakatakda'y hindi mahuhulaan.
Kaya ako ngayon ay maghihinuha
Gamit ang common sense at hindi baraha.
"Kung anong itinanim ay siyang aanihin,"
Iya'y kasabihang madaling unawain.
Sa aking palagay ang ating aasahan,
Ay pagpapatuloy ng ating nakaraan
Hindi magwawakas ang malas na lubos
Maliban na lamang kung tayo'y kikilos.

No comments:

Post a Comment

Something to say?