Friday, January 06, 2006

Panimulang Pagtalakay sa Pagbabagong-Buhay

Bagong Taon na. Pihadong tiba-tiba na naman ang mga nilalang na may access sa hinaharap. Hindi ko pa rin maunawaan kung bakit marami ang nahuhumaling na silipin ang kanilang kapalaran gayong wala namang katiyakan kung may nakikita nga ang mga manghuhula sa mga bola at baraha.
Ewan. Basta ako, kuntento na sa dahan-dahang pagtuklas sa kinabukasan. Bahala na ang mga tala sa kalangitan kung aayon sila sa akin. Hindi ko na rin tatangkaing magpa-feng shui para dapuan ng suwerte. Sabi nga ng guest speaker sa graduation namin nung high school -- opo, nakikinig ako sa mga speech -- "Luck is hard work. The harder a (wo)man works, the luckier (s)he gets."
_______ Bagong Taon sa inyong lahat. Kayo na ang bahalang magpuno ng adjective sa patlang. Tutal, nasa inyong mga kamay naman ang kahihinatnan ng inyong bagong taon.

No comments:

Post a Comment

Something to say?