Friday, October 14, 2011

Top 10 Movie Titles That Describe the VAA CivPro Midterms*

*pasintabi sa The Morning Rush Top Ten with Chico & Delamar

 1. Lost and Delirious
 2. The Sum of All Fears
 3. An Inconvenient Truth
 4. I Can’t Think Straight
 5. Panic Room
 6. Killing Me Softly
 7. Irreversible
 8. Clear and Present Danger
 9. Mission Impossible (sabi ni Donna)
 10. Drag Me to Hell (sabi ni Paula)
Pinoy Edition
 1. Gumapang Ka Sa Lusak
 2. Magdusa Ka
 3. Tinimbang Ka Ngunit Kulang
 4. Patayin sa Sindak si Barbara
 5. Kakaba-Kaba Ka Ba?
 6. Pasan Ko ang Daigdig
 7. Himala
 8. Paano Tatakasan ang Bukas? 
 9. Itanong Mo sa Buwan
 10. Sakal, Sakali, Saklolo

**Unang ibinahagi noong Feb. 4, 2010 pagkatapos ng first ever exam encounter with the great Prof. VAA.

No comments:

Post a Comment

Something to say?