Monday, April 08, 2013

hope


Our Return on Investment: Sabsy Ongkiko at TEDxADMU


"Sabihin man ng karamihan na idealistic ang desisyon na magturo sa public school. Para sa akin, gusto ko na ubusin ang idealism ko sa isang bagay na makabuluhan at pinapahalagaan ko. Pero kung tutuusin, hindi ba mas realistic ang tumugon sa mga pangangailangan na totoong totoo para sa bansa mo?"


:-)

No comments:

Post a Comment

Something to say?